Comunitats de propietaris

A Finques Banyoles comptem amb un departament dedicat exclusivament a l’Administració de Comunitats de Propietaris i estem adscrits al Col·legi d’Administració de Finques de Girona amb el núm. 529 des de 1988.

Aquestes són les funcions d’aquest departament:

  • Confecció del pressupost ordinari de la Comunitat.
  • Repartiment de quotes a pagar per les diferents entitats segons el seu coeficient.
  • Elaborar i gestionar el cobrament de les quotes ordinàries i extraordinàries de la Comunitat de Propietaris.
  • Convocatòries i realitzacions de les reunions.
  • Confecció si s’escau, d’Estatus de règim intern.
  • Confecció de l’acta que recull tot el exposat a la reunió.
  • Enviament de la mateixa a tots els propietaris.
  • Execució dels acords presos.
  • Gestió i seguiment dels sinistres amb la companyia asseguradora.


A més, disposem d’industrials (paleta, fuster, lampista, pintor, etc.) de la zona. La neteja la gestionem mitjançant empreses de neteja també de la zona.